ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Επωνυμία: EARLY LIFE NOTES Ι.Κ.Ε.
 • Επωνυμία (ξενόγλωσσα): EARLY LIFE NOTES PC.
 • Διακριτικός τίτλος: EARLY LIFE NOTES
 • Νομική Μορφή: ΙΚΕ
 • Έδρα: MΕΛΗΤΟΣ 15 17121 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
 • Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 158645303000
 • ΑΦΜ: 801533098
 • Κεφάλαιο: 5000€
 • Εξωκεφαλαιακές Εισφορές: €0,00
 • Εγγυητικές Εισφορές: €0,00
 • Διαχειριστής: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Αθήνας
 • Εταίροι: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κάτοικος Αθήνας και ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, κάτοικος Αθήνας

Κύρια δραστηριότητα

 • 47616103, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ

Δευτερεύουσες Δραστηριότητες

 • 62011100, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • 62011200, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • 62022000, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 • 62031200, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
 • 63111100, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • 63111300, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • 85591902, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 • 85591905, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
 • 86901802, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • 46492101, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ
 • 90031112, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ