Το Κυνήγι της Ευτυχίας - Εφηβεία: Οδηγός Επιβίωσης

"Το κυνήγι της Ευτυχίας" για εφήβους απευθύνεται σε παιδιά άνω των 12 ετών και στοχεύει στην υποστήριξη της ψυχικής ισορροπίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που συνδέονται με την ευτυχία τους. Ανάμεσα στις βασικές σελίδες του ημερολογίου, οι έφηβοι θα βρουν έναν "Οδηγό Επιβίωσης Εφηβείας" γεμάτο με πληροφορίες, δραστηριότητες και συμβουλές για τη διαχείριση των θεμάτων που συνοδεύουν αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο της ζωής τους.

Το Κυνήγι της Ευτυχίας - Εφηβεία: Οδηγός Επιβίωσης

"Το κυνήγι της Ευτυχίας" για εφήβους απευθύνεται σε παιδιά άνω των 12 ετών και στοχεύει στην υποστήριξη της ψυχικής ισορροπίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που συνδέονται με την ευτυχία τους. Ανάμεσα στις βασικές σελίδες του ημερολογίου, οι έφηβοι θα βρουν έναν "Οδηγό Επιβίωσης Εφηβείας" γεμάτο με πληροφορίες, δραστηριότητες και συμβουλές για τη διαχείριση των θεμάτων που συνοδεύουν αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο της ζωής τους.

Το Κυνήγι της Ευτυχίας - Εφηβεία: Οδηγός Επιβίωσης

"Το κυνήγι της Ευτυχίας" για εφήβους απευθύνεται σε παιδιά άνω των 12 ετών και στοχεύει στην υποστήριξη της ψυχικής ισορροπίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που συνδέονται με την ευτυχία τους. Ανάμεσα στις βασικές σελίδες του ημερολογίου, οι έφηβοι θα βρουν έναν "Οδηγό Επιβίωσης Εφηβείας" γεμάτο με πληροφορίες, δραστηριότητες και συμβουλές για τη διαχείριση των θεμάτων που συνοδεύουν αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο της ζωής τους.

Βασική σελίδα ημερολογίου

Μέσα από μία πρωτότυπη και δημιουργική παρουσίαση καλλιεργούνται δεξιότητες και χαρακτηριστικά που έχουν συνδεθεί με το αίσθημα ευτυχίας και πληρότητας του ατόμου.

Βασική σελίδα του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών

1. Οι "καλύτερες στιγμές της μέρας μου"
για ενίσχυση της ενσυνειδητότητας και
θετική ολοκλήρωση της ημέρας του εφήβου.

2. Σύνδεση γεγονότων και συναισθημάτων για την ανάπτυξη, την αυτογνωσία και αυτοαποδοχή του εφήβου.

3. Καλλιέργεια του αισθήματος ευγνωμοσύνης που έχει συνδεθεί βιβλιογραφικά με την ψυχική ισορροπία
και την ευτυχία.

4. Άσκηση αυτοβελτίωσης με μικρούς, καθημερινούς στόχους από τον ίδιο τον έφηβο.

5. Εξάσκηση στη θετική οπτική και επεξεργασία των καταστάσεων για τη βέλτιστη διαχείριση του συναισθήματος και, κατ' επέκταση, της συμπεριφοράς. Μία άσκηση κατευθείαν απο τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση ψυχοθεραπείας, προσαρμοσμένη και παρουσιασμένη κατάλληλα για την ηλικία των εφήβων.

Βασική σελίδα ημερολογίου

Μέσα από μία πρωτότυπη και δημιουργική παρουσίαση καλλιεργούνται δεξιότητες και χαρακτηριστικά που έχουν συνδεθεί με το αίσθημα ευτυχίας και πληρότητας του ατόμου.

Βασική σελίδα του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών

1. Οι "καλύτερες στιγμές της μέρας" για ενίσχυση της ενσυνειδητότητας
και θετική ολοκλήρωση της ημέρας του εφήβου.

2. Σύνδεση γεγονότων και συναισθημάτων για την ανάπτυξη, την αυτογνωσία και αυτοαποδοχή του εφήβου.

3. Καλλιέργεια του αισθήματος ευγνωμοσύνης που έχει συνδεθεί βιβλιογραφικά με την ψυχική ισορροπία και την ευτυχία.

4. Άσκηση αυτοβελτίωσης με μικρούς, καθημερινούς στόχους από τον ίδιο τον έφηβο.

Βασική σελίδα του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών

5. Εξάσκηση στη θετική οπτική και επεξεργασία των καταστάσεων για τη βέλτιστη διαχείριση του συναισθήματος και, κατ' επέκταση, της συμπεριφοράς. Μία άσκηση κατευθείαν απο τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση ψυχοθεραπείας, προσαρμοσμένη και παρουσιασμένη κατάλληλα για την ηλικία των εφήβων.

Βασική σελίδα ημερολογίου

Μέσα από μία πρωτότυπη και δημιουργική παρουσίαση καλλιεργούνται δεξιότητες και χαρακτηριστικά που έχουν συνδεθεί με το αίσθημα ευτυχίας και πληρότητας του ατόμου.

Βασική σελίδα του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών

1. Οι "καλύτερες στιγμές της μέρας μου" για ενίσχυση της ενσυνειδητότητας και
θετική ολοκλήρωση της ημέρας του εφήβου.

2. Σύνδεση γεγονότων και συναισθημάτων για την ανάπτυξη την αυτογνωσία και αυτοαποδοχή του εφήβου.

3. Καλλιέργεια του αισθήματος ευγνωμοσύνης που έχει συνδεθεί βιβλιογραφικά με την ψυχική ισορροπία και την ευτυχία.

4. Άσκηση αυτοβελτίωσης με μικρούς, καθημερινούς στόχους από τον ίδιο τον έφηβο.

Βασική σελίδα του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών

5. Εξάσκηση στη θετική οπτική και επεξεργασία των καταστάσεων για τη βέλτιστη διαχείριση του συναισθήματος και, κατ' επέκταση, της συμπεριφοράς. Μία άσκηση κατευθείαν απο τη γνωσιακή-συμπεριφοριστική προσέγγιση ψυχοθεραπείας, προσαρμοσμένη και παρουσιασμένη κατάλληλα για την ηλικία των εφήβων.

Οδηγός Επιβίωσης Εφηβείας

Το πρώτο μέρος του "Οδηγού Επιβίωσης Εφηβείας" παρουσιάζει στα παιδιά τις εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές που διενεργούνται κατά την περίοδο της εφηβείας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές τα επηρεάζουν.

Ενδεικτικές θεματολογίες:

Δείγματα σελίδων του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών

Ο "Οδηγός Επιβίωσης Εφηβείας" συνεχίζει με θέματα που απασχολούν έντονα τους εφήβους και τις οικογένειές τους, από την αναζήτηση και τη δημιουργία της ταυτότητας μέχρι τη διεκδίκηση ελευθεριών και δικαιωμάτων.

Ενδεικτικές θεματολογίες:

Δείγματα σελίδων του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών
Τέλος, ο "Οδηγός Επιβίωσης Εφηβείας" καταπιάνεται με το κεφάλαιο της φιλίας και της κοινωνικοποίησης των παιδιών, που για πρώτη φορά αναζητούν τον εαυτό τουςεκτός των ορίων της οικογένειας στη σύγχρονη, διαδικτυακή εποχή.

Ενδεικτικές θεματολογίες:

Δείγματα σελίδων του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών

Οδηγός Επιβίωσης Εφηβείας

Το πρώτο μέρος του "Οδηγού Επιβίωσης Εφηβείας" παρουσιάζει στα παιδιά τις εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές που διενεργούνται κατά την περίοδο της εφηβείας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές τα επηρεάζουν

Ενδεικτικές θεματολογίες:

Δείγματα σελίδων του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών

Ο "Οδηγός Επιβίωσης Εφηβείας" συνεχίζει με θέματα που απασχολούν έντονα τους εφήβους και τις οικογένειές τους, από την αναζήτηση και τη δημιουργία της ταυτότητας μέχρι τη διεκδίκηση ελευθεριών και δικαιωμάτων.

Ενδεικτικές θεματολογίες:

Δείγματα σελίδων του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών
Τέλος, ο "Οδηγός Επιβίωσης Εφηβείας" καταπιάνεται με το κεφάλαιο της φιλίας και της κοινωνικοποίησης των παιδιών, που για πρώτη φορά αναζητούν τον εαυτό τουςεκτός των ορίων της οικογένειας στη σύγχρονη, διαδικτυακή εποχή.

Ενδεικτικές θεματολογίες:

Δείγματα σελίδων του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών
Εικόνα του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών

Αποκτήστε "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" και χαρίστε
στα παιδιά ένα ξεχωριστό δώρο!

  Μέγεθος Α5

  120+ σελίδες

  12 θεματικές ενότητες

Εικόνα του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών

Απόκτησε "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" και χαρίστε στα παιδιά ένα ξεχωριστό δώρο!

  Μέγεθος Α5

  120+ σελίδες

  12 θεματικές ενότητες

Εικόνα του βιβλίου "Το Κυνήγι της Ευτυχίας" για παιδιά άνω των 12 ετών

Απόκτησε "Το Κυνήγι της Ευτυχίας"
και χαρίστε στα παιδιά ένα
ξεχωριστό δώρο!